GC40BNH-Trojsky kun - popis

Cache je typu mystery, nehledejte ji na úvodních souřadnicích. I když, jak i z logů vyplývá je docela blízko..

Jak na luštění ?

Na luštění nepotřebujete žádné instalování programů, ani specialní znalosti.
Níže máte rozklikávací menu, s nápovědou od lehké až po podrobný postup vyluštění.


Návod na vyluštění.