GC19RJ8-Theatre - Popis

Cache vás má přivést na místa v okolí divadla v Příbrami.

Jak na luštění ?

Cache je typu multina a tak lze indicie nalézt přímo na místě. Na luštění nepotřebujete žádné instalování programů, ani zvláštní znalosti.
Níže máte rozklikávací menu, s nápovědou od lehké až po podrobný postup vyluštění.


Návod na vyluštění.